KIỂM TRA PHỔI KHOẺ

Trong hệ hô hấp, phổi được xem là cơ quan quan trọng nhất nên sức khỏe của lá phổi cũng là mối quan tâm hàng đầu với nhiều người, đặc biệt là trong thời đại mà nhiều loại vi rút vẫn luôn chực chờ tấn công phổi. Cách thực hiện nín thở kiểm tra phổi sau đây sẽ giúp bạn biết được tình trạng sức khỏe nhanh chóng.

Hãy nín thở và theo dõi quả bóng đỏ quay,

  •  Lưu ý là hít vào hết cỡ cho phổi căng phồng nhất có thể, bụng phình ra bạn nhé.
  •  Kiểm soát, giữ hơi, không để hơi thoát ra bằng đường mũi hoặc miệng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra.

1/ Nếu được 2 vòng là Phổi bế tắc

2/ Nếu được 5 vòng là Phổi khỏe

3/ Nếu được 7,5 vòng là Phổi rất khỏe

4/ Nếu được 10 vòng là Phổi siêu khoẻ !

5/ Nếu trên 10 vòng 👏👏👏👏👏👏👏👏

Đây là bài Text Quốc Tế để kiểm tra phế quản. Ai kiểm soát được hơi thở sẽ kiểm soát được cuộc sống”.